ZAJÍMAVOSTI

ETYKIETY-ENERGETYCZNE-–-KLASYFIKACJA-EFEKTYWNOŚCI-ENERGETYCZNEJ_new

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY – KLASIFIKACE ENREGETICKÉ ÚČINNOSTI

Energetickými štítky je opatřen každý elektrický spotřebič pro domácí použití prodávaný na území Evropské unie. Tuto povinnost upravuje zvláštní směrnice EU. Tato směrnice se vztahuje také na klimatizační zařízení s výkonem nižším než 12 kW. Štítky informují uživatele o kvalitě výrobku, přičemž zohledňují především jeho energetickou účinnost. Díky štítku může každý před nákupem porovnat, které zařízení bude mít nejnižší náklady na provoz. Hodnocení energetické účinnosti, označované také jako energetická třída, se označuje písmeny. V případě klimatizačních zařízení se používá stupnice od G (nejnižší) po A+++ (nejvyšší). 

Při posuzování úspory spotřeby energie u klimatizačních zařízení, se berou v úvahu také následující faktory energetické účinnosti:

SEER pro chlazení a SCOP pro vytápění. 

Tyto faktory určují poměr mezi chladicím/topným výkonem dosaženým klimatizační jednotkou a elektrickým výkonem odebíraným jednotkou z elektrické sítě, a to po celou topnou a chladicí sezónu, např. jednotky se SEER=8, což odpovídá třídě A++, jsou schopny vyrábět v průměru 8 kW chladicí energie z 1 kW elektrické energie za sezónu. 

Invertorové klimatizace KAISAI se vyznačují nejlepší energetickou třídou (A), přičemž některé z nich dosahují dokonce maximální úrovně A+++.

CHLADIVO R290

Chladivo R290 je známé pod běžným názvem propan. Je to organická sloučenina bez barvy a zápachu (…)

READ MORE

Split A/C units

Domácí klimatizace již není luxusem dostupným jen pro ty nejbohatší! Je to řešení, které si může dovolit každý (…)

READ MORE