ZAJÍMAVOSTI

POMPA-CIEPŁA-TYPU-POWIETRZE-WODA-DO-C.O-I-C.W_new

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A TEPLOU VODU

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pracuje na podobném principu jako klimatizační systémy nebo chladničky. Každé z těchto zařízení má tři okruhy. 1) spodní zdroj – tj. místo, odkud čerpadlo odebírá teplo, 2) chladicí okruh – tj. soubor prvků a zařízení, díky nimž se teplo předává ze spodního zdroje do horního zdroje, a 3) horní zdroj – topný systém, např. radiátory, podlahové vytápění, použitelná teplá voda.

Princip činnosti tepelného čerpadla vzduch-voda je velmi jednoduchý a je založen na 3 fyzikálních jevech běžně se vyskytujících v každodenním životě: vypařování, stlačování a kondenzaci. Během procesu vypařování (výparník) odebírá chladivo teplo z okolí – v tomto případě z venkovního vzduchu.

Upozorňujeme, že chladiva jsou schopna vypařovat se při velmi nízkých teplotách (dokonce při -20 °C). Po odpaření má chladivo akumulovanou energii, ale teplota plynu je příliš nízká na to, aby se tato energie přenesla přímo do topného systému.

Teplota plynu v chladicím systému se musí zvýšit, aby bylo možné budovu účinně vytápět. K tomuto účelu slouží kompresor tepelného čerpadla. Při kompresi se zvyšuje tlak a teplota plynu.

Pod vysokým tlakem a při vysoké teplotě putuje plyn do kondenzátoru (kondenzace), kde se teplo předává do topného systému. Poté expanzní ventil sníží tlak zkondenzovaného chladiva, přičemž se příslušné množství chladiva dodá do výparníku a celý proces se opakuje.

Proces, který stojí za fungováním tepelných čerpadel vzduch-voda, znamená, že až 75-80 % tepla vstupujícího do topného systému je zdarma, protože je získáváno z venkovního vzduchu. Zbývajících 20-25 % tvoří elektrická energie potřebná především pro kompresor a oběhová čerpadla topného systému.

Kolik proudu odebírá/spotřebovává tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Spotřeba energie tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech, mezi nejdůležitější z nich patří skutečná potřeba tepla v budově, teplota topného systému, množství využitelné teplé vody, venkovní teplota a správná instalace celého topného systému.

Vycházejme z následujících předpokladů:

– užitná plocha domu je přibližně 150 m2,

– teplota v budově je 21 °C,

– dům obývají 4 osoby,

– je instalováno podlahové vytápění,

– a budova je postavena s použitím moderní technologie vytápění (50 W/m2).

V závislosti na klimatickém pásmu by mělo tepelné čerpadlo spolu s záložním dodatečným zdrojem tepla odebírat ze sítě přibližně 5000÷5500 kWh. Pokud je cena 1kWh elektřiny 4,69 CZK (zdroj www.porovnej24.cz) pak by roční náklady na vytápění domu i užitkové teplé vody neměly překročit cca 24 600 CZK. Je třeba mít na paměti, že tuto částku lze výrazně snížit zlepšením tepelné izolace budovy, využitím levnějšího energetického tarifu nebo instalací fotovoltaického systému.

Výběr tepelného čerpadla vzduch-voda

Je nezbytné, aby tepelné čerpadlo bylo správně přizpůsobeno konkrétnímu systému a preferencím uživatele. Základem pro výběr modelu (výkonu) čerpadla je znát potřebu efektivní energie nebo výkonu budovy při návrhové teplotě (např. -20 °C) a množství využitelné teplé vody. To však není vše, co potřebujete k zajištění správného výběru čerpadla.

Je třeba vzít v úvahu následující parametry:

– teplotu topného systému,

– teplotu, kterou si přejete mít ve svém domě,

– zónová regulace v místnostech,

– velikost spotřebičů teplé vody, např. velké sprchové hlavice,

– a potřeby týkající se vytápění a případně i chlazení v budově.

Je velmi důležité specifikovat výše uvedené detaily, abyste si mohli vybrat správné tepelné čerpadlo a užívat si pohodlí domácího topného systému a nízkých účtů za vytápění.

Seznamte se s tepelnými čerpadly KAISAI ECO HOME, která dokážou vytápět nebo chladit váš dům a zároveň zajišťovat teplou užitkovou vodu.

CHLADIVO R290

Chladivo R290 je známé pod běžným názvem propan. Je to organická sloučenina bez barvy a zápachu (…)

READ MORE

Split A/C units

Domácí klimatizace již není luxusem dostupným jen pro ty nejbohatší! Je to řešení, které si může dovolit každý (…)

READ MORE