Novinky

[Kaisai][Keymark]2

30.06.2021

KEYMARK CERTIFIKOVANÁ TEPELNÁ ČERPADLA KAISAI PRO ARKTICKÉ PODMÍNKY

Tepelná čerpadla KAISAI řady ARCTIC jsou certifikována společností KEYMARK, což je potvrzení shody s evropskými normami pro jakostní a ekologický výrobek.

Certifikát KEYMARK je dobrovolná, nezávislá evropská certifikační značka pro tepelná čerpadla, která potvrzuje shodu výrobku s evropskými normami. Je založen na testech v nezávislé laboratoři a prokazuje shodu s požadavky na výrobky stanovenými v zásadách tepelného čerpadla KEYMARK a s výkonnostními požadavky stanovenými v ekodesignu – předpisy EU 813/2013 a 814/2013.

Proč je KEYMARK důležitý?

KEYMARK ujišťuje zákazníky a distributory, že výrobek splňuje požadavky na ekodesign, potvrzuje, že údaje výrobce jsou spolehlivé a že výrobek také splňuje vysoké standardy ochrany životního prostředí. Tepelná čerpadla s certifikací KEYMARK hrají významnou roli při dosahování klíčových cílů ochrany klimatu, protože snižují spotřebu elektrické energie – zejména fosilních zdrojíů energie, snižují emise skleníkových plynů a využívají obnovitelné zdroje energie ve formě uložené energie ve vzduchu. Proces certifikace také ověří, že výroba tepelného čerpadla respektuje standardizované standardy kvality a životního prostředí. To se provádí prostřednictvím řízení výroby ve výrobě a řízení kvality.

Arktická tepelná čerpadla KAISAI s certifikací KEYMARK

Tento certifikát potvrzuje, že tepelná čerpadla děleného typu KAISAI Arctic s výkonem 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW a monoblokový typ s výkonem 6, 8, 10 12, 14, 16, 22, 30 kW byly úspěšně testováno akreditovanou zkušební laboratoří a hodnoceno autorizovaným certifikačním orgánem, který zaručuje jejich soulad s evropskými normami a zásadami systému KEYMARK.

Certifikáty KEYMARK – tepelná čerpadla Arctic.

KAISAI RADIO KAMPAŇ JE VENKU!

11. května tohoto roku zahájila společnost KAISAI v Polsku rozhlasovou kampaň, která nese slogan „Klimatizace pro váš domov a kancelář“ a propaguje používání vzduchotechnických zařízení v místech, kde lidé bydlí nebo pracují (…)

VÍCE