Contact

ANY QUESTIONS?

Need more info? Write or call!

Thank you for visiting our website and familiarize yourself with KAISAI offer. Below you will find all contact information and the details of sales network in Poland.

HEADQUARTERS

  • KAISAI EUROPE
    ul. Ostrobramska 101A,
    04-041 Warsaw, Poland
  •   +48 22 465 65 85
  •   +48 22 879 99 07

SALES DEPARTMENT

FIND US

WRITE TO US

[recaptcha id:contactFormReCaptcha]

KAISAI EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000707363, NIP: 1132961955