Opas

ETYKIETY-ENERGETYCZNE-–-KLASYFIKACJA-EFEKTYWNOŚCI-ENERGETYCZNEJ_new

ENERGIAMERKINNÄT – ENERGIATEHOKKUUTTA KUVAAVAT LUOKAT

Kaikissa Euroopan unionin alueella myytävissä kotitalouksissa käytettävissä sähkölaitteissa täytyy olla energiamerkinnät. Tätä säännellään erityisellä EU-direktiivillä. Direktiivi kattaa myös alle 12 kW:n ilmastointilaitteet ja ilmalämpöpumput. Merkinnät antavat käyttäjälle tietoa tuotteen laadusta, ja erityisesti laitteen energiatehokkuudesta. Merkinnän ansiosta jokainen voi ennen ostopäätöstä vertailla laitteiden käyttökustannuksia. Energiatehokkuus, jota kutsutaan myös energialuokaksi, ilmoitetaan kirjaimilla. Ilmastointilaitteiden ja ilmalämpöpumppujen kohdalla käytetään asteikkoa G:stä (alhaisin) A +++:aan (korkein).

Ilmastointilaitteiden ja ilmalämpöpumppujen energiankulutusta arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon myös seuraavat energiatehokkuuskertoimet: SEER-arvo jäähdytyksen osalta ja SCOP-arvo lämmityksen osalta.

Nämä kertoimet ilmaisevat ilmastointilaitteen / ilmalämpöpumpun saavuttaman jäähdytys-/lämmitystehon ja laitteen kuluttaman sähköenergian välisen suhteen koko lämmitys- ja jäähdytyskauden ajalta. Esimerkiksi, yksiköt, joiden SEER-arvo = 8, joka vastaa energialuokkaa A++, pystyvät tuottamaan jäähdytyskauden aikana keskimäärin 8 kW jäähdytysenergiaa 1 kW:lla sähköä.

KAISAIN inverter-teknologialla toimivissa ilmastointilaitteissa ja ilmalämpöpumpuissa on paras energialuokka (A), ja jotkut niistä saavuttavat jopa huipputason A+++.