HANDBOK

ZASTOSOWANIE-INVERTEROWYCH-AGREGATÓW-SKRAPLAJĄCYCH_new

ANVÄNDNING AV INVERTER KONDENSERINGSAGGREGAT

Inverter kondenseringsaggregat används som köld- eller värmekälla för värmeväxlare i ventilationsaggregat. Styr- och reglersystem som levereras tillsammans med aggregat medger en steglös styrning av enhetens kapacitet.

För att säkerställa reglering av kylkapaciteten måste en 0-10 V signal som oftast hänger ihop med lufttemperaturen i ventilationsaggregatet antingen i från- eller tilluften matas ut. Inverterekompressorer som finns inbyggda i aggregaten till skillnad från den äldre on-off-tekniken gör det möjligt att upprätthålla en konstant tilluftstemperatur och säkerställa en energisnål drift av systemet.

KAISAIs kondenseringsaggregat kännetecknas av en tyst och effektiv drift inom effektområdet 5-16 KW.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER