HANDBOK

ETYKIETY-ENERGETYCZNE-–-KLASYFIKACJA-EFEKTYWNOŚCI-ENERGETYCZNEJ_new

ENERGIETIKETTER – KLASSIFICERING AV ENERGIEFFEKTIVITET

Energietiketter åsätts på varje elektrisk hushållsapparat som säljs i Europeiska unionen. Detta regleras av ett EU-direktiv. Luftkonditioneringar med effekt över 12kW omfattas också av direktivet. Etiketterna informerar användaren om produktens kvalitet med särskild fokus på dess energibesparing. Tack vare etiketten kan alla före inköp jämföra vilken produkt som blir billigast i drift. Bedömningen av energibesparingen som även kallas för energiklass betecknas med bokstäver: För luftkonditioneringsutrustningen är skalan från G (lägsta) till A +++ (högsta).

Vid bedömningen av energibesparingen användes också energieffektivitetsvärden: SEER för kylning och SCOP för uppvärmning.

Dessa värden anger förhållandet mellan kyl-/värmeeffekten som uppnås av luftkonditioneringen och eleffekten som utrustningen tar ut från elnätet under hela värme- och kylsäsongen, dvs. enheter med SEER-värde = 8 motsvarande klass A++ kan ut 1 kW elenergi generera i genomsnitt under säsongen 8 kW kylenergi.

Inverter luftkonditioneringar av fabrikatet KAISAI kännetecknas av högsta energiklass A och vissa av dem uppnår även den högsta nivån som betecknas A+++.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER