HANDBOK

ZASADY-PRACY-SYSTEMÓW-KLIMATYZACYJNYCH-TYPU-SPLIT_new

FUNKTIONSPRINCIPER AV SPLIT-LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM

Varje splitluftkonditionering består av två enheter: en utomhus- och inomhusenhet som beroende på montering kan vara vägg-, golv-, kanalmonterad (monteras över undertaket och ansluts till kanalsystemet), kassett (monteras i rum med undertak) eller golv-/takmonterad (universell för montering både vid golvet eller taket).

Luftkonditioneringens funktionsprincip baseras på köldmediets fysiska egenskaper vilket i KAISAIS fall utgörs av det miljövänliga mediet R32. Köldmediet beroende av luftkonditioneringens driftsläge kan kondenseras eller förångar i inomhusenheten. I kylläget när köldmediet förångas i inomhusenheten tar det upp värmen från omgivningen som sedan överförs till utomhusenheten och under kondenseringsprocessen avleds utåt. När enheten startas i kylläget blåser inomhusenheten in kall och behaglig luft och utomhusaggregatet blåser ut den varma luften tack vare de processer som sker i luftkonditioneringssystemet. På den kalla värmeväxlaren fälls ut fukten ur luften som måste avledas till avlopp. I värmeläget byter inomhus- och utomhusenheterna roller. Denna gång är det inomhusenheten som blåser in den varma luften och kan värma upp ex. ett kontor eller lägenhet på ett effektivt sätt.

Kom ihåg att gränsparametern för en effektiv rumsuppvärmning med hjälp av luftkonditionering utgörs av uteluftstemperaturen. Oftast förlorar enheten sin effektivitet vid – 15°C och den bör inte användas vid sådan temperatur.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER