HANDBOK

WŁAŚCIWY-MONTAŻ-KLIMATYZACJI_new

KORREKT MONTERING AV LUFTKONDITIONERING

Luftkonditionering ska monteras av behöriga installatörer. Entreprenörer ska ha kyl- och elbehörighet. Det är endast de portabla luftkonditioneringarna som får monteras av användaren själv. Dock vid montering måste anvisningar i medlevererad instruktion följas.

För montering av annan luftkonditionering är portabel krävs specialverktyg såsom: vakuumpump, manometrar, flaskor med köldmedium, elmätare, skarvverktyg för rör samt professionell håltagningsutrustning. Kylanslutningarna mellan enheterna utförs av kopparrör försedda med värmeisolering med en lämplig tjocklek. Kom ihåg att det vid kyldrift kondenseras vatten i inomhusenheten som måste avledas till avlopp eller utanför rummet. Det är bäst att åstadkomma detta med självfall dvs. en lämplig lutning av de rör som avleder kondensvatten. Ibland är det tekniskt omöjligt och då måste en kondensvattenpump användas. Luftkonditioneringens utomhusenhet placeras oftast på balkong, fasad eller tak. Lämna erforderligt serviceutrymme och avstånd från väggar och hinder vid montering.

Kom ihåg att den installerade luftkonditioneringsutrustningen måste genomgå regelbunden service (helst två gånger om året). Dessutom måste en del av utrustningen beroende på köldmediemängden registreras i en specialdatabas där även obligatoriska besiktningar registreras. Information om vilket utrustning som är registreringspliktig ska överlämnas av kvalificerade personer som sysslar med montering av luftkonditioneringssystem.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER