HANDBOK

RODZAJE-KLIMATYZACJI_new

TYPER AV LUFTKONDITIONERINGAR

Uppdelningen av luftkonditioneringsutrustningen beror på det kriterium som man väljer. Luftkonditioneringen kan delas upp efter: energiupptagningssätt, antalet utomhusenheter, mobilitet och driftssätt.

I klassificeringen som tar hänsyn till ENERGIUPPTAGNINGSSÄTT finns:

  • luftkonditioneringssystem som baseras på direktexpansion där rummet kyls ner genom att ett förångande köldmedium direkt tar upp energin ur rummet. I dessa system är enheterna små och tysta men de får dock inte installeras på alla platser.
  • vätskekylaggregat där värme från rummet tas upp av vatten som överför värmen till förångande köldmedium. Enheterna i dessa system är större och dyrare men de kan i stället användas i praktiskt sett alla förhållanden, ex. i höga byggnader.

Det andra kriteriet utgörs av ANTALET UTOMHUSENHETER.
Direktexpansionssystem omfattar:

  • monoblock – det vill säga enheter som består av en modul som monteras i fönstret eller på väggen eller hjulburna enheter med ett specialrör som sticks ut genom fönstret. Monoblock är enheter med liten effekt avsedda för små rum.
  • SPLIT-luftkonditioneringar – det vill säga enheter som består av två moduler: en utomhus- och en inomhusenhet som är sammankopplade med varandra med en rörinstallation i koppar och elinstallation. SPLIT är enheter med liten och medelhög effekt för luftkonditionering av små och medelstora rum.
  • MULTI-SPLIT luftkonditioneringar – det vill säga system som består av några inomhusenheter (max 5 st.) anslutna till en utomhusenhet med rörinstallation i koppar och elinstallation. MULTI-SPLIT är system med medelhög effekt för luftkonditionering av stora rum eller några rum med mindre ytor.
  • VRF-system – det vill säga det mest utbyggda direktexpansionssystemet där man till en sats av utomhusenheter (max 3 st.) kan ansluta några tiotal inomhusenheter (max 64 st.). VRF-system är luftkonditioneringssystem med medelhög och hög effekt avsedda för luftkonditionering av hela byggnader.

Beroende på MOBILITET urskiljer vi:

  • stationära luftkonditioneringar – typiska lösningar avsedda för de flesta objekten där det finns möjlighet att montera en permanent installation.
  • portabla luftkonditioneringar – oftast försedda med hjul, en perfekt lösning till rum med små och medelstora värmelaster särskilt där luftkonditioneringens placering måste ändras eller stationär luftkonditionering inte kan användas.

Vad beträffar DRIFTSSÄTT uppdelas luftkonditioneringar i:

  • inverterluftkonditioneringar – modernaste lösningar för rum med varierande värmelaster, mycket energisnåla.

ON-OFF-luftkonditioneringar – som kännetecknas av en enkel konstruktion och okomplicerad styrning. Det är en effektiv lösning som lämpar sig till rum där man behöver en hög och konstant kyl- eller värmeeffekt.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER