HANDBOK

PRAWIDŁOWY-DOBÓR-KLIMATYZACJI_new

VAL AV RÄTT LUFTKONDITIONERING

Val av rätt luftkonditioneringstyp och -kapacitet är ett villkor för att vara nöjd med funktionen. Val av luftkonditionering beroende på objekttyp beskrivs här. Däremot är det bäst att anlita specialister med kunskap och erfarenhet för val utrustning med lämplig kapacitet.

Det finns en rad allmänna rekommendationer och faktorer som hjälper användaren att preliminärt bestämma erfordrad effekt. Den viktigaste parametern är volymen av det luftkonditionerade rummet. Det förutsätts att för ett standardrum med höjd upp till 3 m kan kyleffektbehov på 40 W/m3 antas.

Det finns dock undantag från denna förutsättning. Värdet kan komma att ändras bl.a. när det i rummet finns en särskild stor fönsteryta riktad mot syd eller väst; rumsväggarna är dåligt isolerade eller när det finns yttertak direkt över det luftkonditionerade rummet. Det är också viktigt hur många personer som vistas i rummet samt om det finns någon utrustning som utgör en extra värmekälla ex. datorer, skärmar och kylskåp i rummet.

Det är värt att komma ihåg att en faktor som ökar luftkonditioneringens effektbehov utgörs av mekanisk ventilation i rummet vilket måste tas hänsyn till vid val av luftkonditionering.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER