PRODUKTER

KAISAIs luftkonditioneringar i multi-split systemet är väldigt energisnåla och högeffektiva enheter. Systemets konstruktion gör det möjligt att montera från 2 till 5 inomhusenheter till ett kylaggregat (utomhusenheten). Var av inomhusenheterna arbetar individuellt och har möjlighet att själv reglera temperaturen samt anpassa effekten till användarnas behov. Vid köp av en multi-split luftkonditionering måste man välja noga den kyleffekt som behövs för varje rum där man placerar ett vägg- eller kassettaggregat. Valda inomhusenheter installeras i rummen och i slutet ansluts var av luftkonditioneringarna till en förinstallerad, stor utomhusenhet. På det viset behöver vi inte installera en inom- och utomhusenhet för varje rum.

Var monteras multi-split luftkonditioneringar

KAISAIs multi-split luftkonditioneringar fungerar perfekt i lägenheter, affärer, små hotell, motell, kontor och lagerlokaler. Multi-split luftkonditionering är en perfekt lösning överallt där vi kontinuerligt vill upprätthålla optimala luftparametrar och det finns för lite plats att installera några standardaggregat. Multi-split systemet begränsar inte på något sätt kyl- eller värmemöjligheterna och var av användarna i valfritt rum har möjlighet att anpassa temperaturen och luftinblåsningen till sina behov. Det är särskilt användbart när vi vill att temperaturen på vissa ställen är betydligt lägre eller högre.

FÖRDELAR MED MULTI-SPLIT LUFTKONDITIONERINGAR

Multi-split luftkonditioneringar är energisnåla, tysta, effektiva och lättskötta enheter. Utomhusenheterna i KAISAIs Multi-split systemet kännetecknas av en mycket låg buller- och vibrationsnivå, har en stor tillåten kylinstallationslängd och självtestfunktionen möjliggör ett snabbt felupptäckt och -avhjälpande.

KAISAIs luftkonditioneringar med Multi-split system är en modern, säker och effektiv utrustning och därför är det värt att investera i den och ånjuta de optimala luftparametrarna dygnet runt.