KAISAI INVERTER KONDENSERINGSAGGREGAT

Inverterstyrningarna är utrustade med en styrmodul som möjliggör
anslutning av universell utomhusenhet till värmeväxlare i ett luftbehandlingsaggregat.

Denna lösning gör det möjligt att styra kondenseringsaggregatets kapacitet med en 0-10V
DC signal som skickas från luftbehandlingsaggregatets styrsystem. Både kyl- och värmedrift är
möjliga. Enheterna har inbyggda expasionsventiler så det behövs inga extra kylanslutningar.

Kaisais inverterstyrningar får endast användas med luftbehandlingsaggregat med
skyddsanordningar lämpliga för R32-köldmediets brandegenskaper.

ANVÄNDNING

lager
anläggningar

industriella
byggnader

restauranger

kontor

buildings
offentliga byggnader

EGENSKAPER

TEKNISKA DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG: