KAISAI INVERTER KONDENSERINGSAGGREGAT

Inverter kondenseringsaggregaten har en styrmodul som gör det möjligt att ansluta en universell utomhusenhet till en freonvärmeväxlare i ett ventilationsaggregat. Systemet utnyttjar expansionskomponenter inbyggda i utomhusenheten så det behövs inga extra ventiler. Denna lösning möjliggör steglös styrning av kylinstallationens kapacitet.

KAISAIs kondenseringsaggregat kan användas endast med ventilationsaggregat utrustade med skydd i samband med R32-köldmediets brandfarliga egenskaper.

ANVÄNDNING

lager
anläggningar

industriella
byggnader

restauranger

kontor

buildings
offentliga byggnader

EGENSKAPER

TEKNISKA DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG: