KAISAI SLIM (KTI) KANALAGGREGAT

KAISAIs Slim kanalaggregat används i objekt med stora ytor där de möjliggör en valfri luftdistribution med hjälp av kanaler och luftdon över hela undertaksutrymmet.

Slim kanalaggregatsserien kännetecknas av ett högt disponibelt tryck – 160 Pa vid bibehållande av en låg ljudnivå. Enheten har en lägre höjd än standard kanalutrustning varför den kan monteras i ett litet undertaksutrymme.

Tack vare den moderna tekniken anpassar luftkonditioneringen automatiskt det statiska trycket och håller ett konstant luftflöde.

ANVÄNDNING

lager
anläggningar

industriella
byggnader

restauranger

kontor

buildings
offentliga byggnader

EGENSKAPER

TEKNISKA DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG: