KAISAI SLIM KANALAGGREGAT (KTI)

Kanalmonterade luftkonditioneringar lämpar sig för användning i
större lokaler. Deras fördel är möjligheten att fritt distribuera luften
genom kanalerna i hela rummet.

Slim-serien av kanalaggregaten kännetecknas av ett utmärkande statiskt tryck – 160 Pa med en
låg ljudnivå. Enheten har lägre höjd än standardkanalaggregat vilket gör att den kan installeras i 
trånga utrymmen över undertaket.

Tack vare modern teknik justerar aggregatet automatiskt statiskt tryck och upprätthåller ett
konstant luftflöde.

ANVÄNDNING

lager
anläggningar

industriella
byggnader

restauranger

kontor

buildings
offentliga byggnader

EGENSKAPER

TEKNISKA DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG: