PRODUKTER

KASSETTAGGREGAT

Kassettaggregaten är universella luftkonditioneringar som perfekt fungerar i rum med undertak i kontor, konferensrum och andra servicelokaler vilka kräver en effektiv luftkonditionering.

KAISAIs kassettluftkonditioneringar kännetecknas av en hög effektivitet och användarkomfort.

Kompakt modellen har funktionen med tillförsel av frisk luft och möjligheten att ansluta en extra kanal som blåser in luften till rummet bredvid.

Luftkonditioneringen av typen Super Slim är utrustad med extra inblåsningsspalter i panelen. Tack vare denna konstruktion kan en enhet som arbetar med 360° luftinblåsning säkerställa en ännu bättre luftdistribution i det luftkonditionerade rummet. Kassettenheterna av typen Super Slim kan arbeta i Twin-systemet som underlättar upprätthållande av en jämn temperatur i rummet.