KAISAI MONOBLOCK (KHC) VÄRMEPUMPAR R32

Luft/vatten värmepump tar upp gratis energi ur luften och utnyttjar den för att värma upp eller kyla byggnaden samt för att producera tappvarmvatten. Det är en billig, miljövänlig och tillförlitlig värmekälla för alla.

Hela köldmedieinstallationen är inbyggd i utomhusenheten varför det inte krävs några extra ledningar. Konstruktionen med två dörrar ger en enkel åtkomst till alla invändiga komponenter och användargränssnittet – enkel och snabb ändringar av inställningarna samt deras kontroll i realtid.

Kommunikationsledningens längd upp till 50 m ger en stor frihet vad gäller val av installationsplats.

KAISAI Eco Home värmepumpen är en perfekt lösning för hus, affärer, kontor och servicelokaler.

ANVÄNDNING

hus

bostads-
byggnader

Restaurants

kontor

buildings
offentliga byggnader

EGENSKAPER

TEKNISKA DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG:

GOLVSTÅENDE AGGREGAT (KFS)

De golvstående aggregaten från KAISAI används i utrymmen med stora ytor som affärer, försäljningssalonger, restauranger eller flygplatshallar (…)

SE MER