MULTI SPLIT

Multi Split luftkonditioneringar är mycket energisnåla och högeffektiva enheter. Systemets konstruktion gör det möjligt att ansluta 2 till 5 väggmonterade enheter av typen Fly eller kassetter Kompakt till en utomhusenhet. Varje inomhusenhet arbetar individuellt och har möjlighet att själv reglera temperaturen samt anpassa effekten till användarnas behov. Vid köp av en Multi Split luftkonditionering måste man välja kyleffekt som behövs för varje rum där man placerar en väggmonterad eller kassettluftkonditionering. Valda inomhusenheter installeras i rummen och i slutet ansluts var av luftkonditioneringarna till en stor utomhusenhet. På det viset behöver vi inte installera en inom- och utomhusenhet för varje rum. Kaisai Multi Split luftkonditioneringar fungerar perfekt i lägenheter, affärer, små hotell, motell, kontor och lagerlokaler. Utom husenhetens moderna och kompakta konstruktion gör att man kan begränsa det utrymme som tas upp av luftkonditioneringsutrustning på balkonger, tak eller husfasader.

MULTI-SPLIT UTOMHUSENHETER

KAISAIs Multi-split luftkonditioneringssystem kännetecknas av energibesparing och tyst drift. Utomhusenhetens moderna och kompakta konstruktion gör att det utrymme som tas upp av luftkonditioneringsutrustning på balkonger, tak eller husfasader kan begränsas.

Multi-split systemets konstruktion gör det möjligt att montera från 2 till 5 vägg-, kassett- eller kanalaggregat till en utomhusenhet.

ANVÄNDNING

hus

lägenheter

restauranger

kontor

offentliga byggnader

EGENSKAPER KAISAI FLY, VÄGGMONTERAD

TEKNISK DATA

EGENSKAPER KAISAI KOMPAKT, KASSETT

TEKNISK DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG: