PRODUKTER

PORTABLA LUFTKONDITIONERINGAR

De portabla luftkonditioneringarna från KAISAI lämpar sig utmärkt när man måste byta plats eller när en stationär luftkonditionering inte kan användas.

Luftkonditioneringarna KPPH och KPC med 2,6 kW kyleffekt erbjuder funktioner såsom: kyla, avfuktning och avdunstning av kondensvatten. Det är en perfekt lösning för rum med små värmelaster med yta på ca 20 m2.

KPPD-modellen med 3,5 kW kyleffekt har en extra värmefunktion och kan användas i större rum med yta upp till ca 30 m2.

Praktiska funktioner för användarnas komfort:

Effektiv uppvärmning: KPPD-luftkonditioneringen är tack vare värmefunktionen ett perfekt alternativ för traditionella, elektriska uppvärmningssystem. Den säkerställer en effektiv uppvärmning vid betydligt lägre energiförbrukning. Tack vare luftcirkulation i rummet som tvingas fram av fläkten uppnås den inställda temperaturen på en mycket kortare tid.

Komfortabel sömn: Efter aktivering av sömn funktionen ökar (sänker i värmeläget) enheten inom 2 timmar den inställda temperaturen med 1 gr. C i timmen och fläkten går på lågt varv.

Eldfast hölje: För användarens säkerhet är enhetens eldel utrustad med ett tätt metallhölje som förhindrar att det uppstår brand vid en kortslutning.