KAISAI SPLIT (KHA+KMK) VÄRMEPUMPAR R32

Kompakt konstruktion, oberoende inomhusenhet och flexibel montering gör att värmepumpen Eco Home – Split (KHA+KMK) är ett perfekt förslag för hus-, affär-, kontor-, servicelokalägare.

Alla hydrauliska komponenter är lättåtkomliga. Kylanslutningen mellan utom- och inomhusenheten är frostbeständig även vid ett långt strömavbrott och extra köldmediemängd krävs endast då köldmedieledningarnas längd överstiger 15 meter.

ANVÄNDNING

hus

bostads-
byggnader

Restaurants

kontor

buildings
offentliga byggnader

EGENSKAPER

TEKNISKA DATA

SE ÄVEN ANDRA PRODUKTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG: