PRODUKTER

Luft/vatten värmepump tar upp gratis energi ur luften och utnyttjar den för att värma upp eller kyla byggnaden samt för att producera tappvarmvatten.

Det är en billig, miljövänlig och tillförlitlig värmekälla för alla,

Tack vare den moderna fabriken kan KAISAIs värmepumpar arbeta i ett brett utetemperaturområde och uppnår mycket höga parametrar för värmesystemet eller tappvarmvattnet.

Inga utsläpp av skadliga ämnen till omgivningen, användarsäker och underhållsfri drift gör KAISAIs värmepumpar till en perfekt lösning för alla som bygger eget hus eller moderniserar befintlig värmekälla.

KAISAIs värmepumpar används inom byggnation ev en- eller flerfamiljshus samt inom kommersiellt byggande.