Home Yleinen tietosuoja
Takaisin

Yleinen tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 (EU:n Virallinen lehti L 119, 4.5.2016) mukaisesti ilmoitamme sinulle täten että:

  1. Henkilötietojesi käsittelijä on: Klima-Therm Spółka z o.o. ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk;
  2. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään sopimuksen täytäntöönpanoa varten, noudattaen artiklaa 6(1)(b) – sopimuksen täytäntöönpano sekä (f) – rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen, Yleinen tietosuoja-asetus, 27.4.2016;
  3. Henkilökohtaisten tietojen käsittelyperustana, osana sopimuksen täytäntöönpanoa,  on korvausvaatimusten esittäminen ja puolustaminen sekä petoksen estäminen;
  4. Henkilötietojasi luovutetaan yksinomaan tahoille, joilla on oikeutus vastaanottaa tietoja vain laillisten säädösten perusteella, sekä niiden käsittelyyn osallistuvat tahoille;
  5. Henkilötietojasi säilytetään 10 vuotta täytetyn sopimuksen käsittelyn loppumisesta laskien analyyttisistä syistä ja liikesuunnittelua varten;
  6. Sinulla on oikeus vaatia tietojen käsittelijältä pääsyä henkilökohtaisiin tietoihisi, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi tai rajoittaa tietojen käsittelyä, sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen;
  7. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
  8. Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista; kieltäytyminen voi kuitenkin estää meitä panemasta sopimusta täytäntöön.