Вентилация

Продуктовата гама вентилационни уреди KAISAI включва компактни централи за рекуперация, предназначени за къщи, апартаменти или търговски помещения. Съвременните рекуператори KAISAI гарантират свеж, филтриран въздух във всички помещения без загуби на енергия, 24 часа денонощно, което осигурява изключителен комфорт, недостижим в къщи с традиционната гравитационна вентилация. Рекуперацията е вид механична вентилация, която допълнително възстановява топлина, т.е. енергоспестяващ начин за ефективен обмен на въздух в сградата със значително пестене на отопление. Рекуператорът създава възможност за контрол на движението на въздух, влизащ в помещението и за възстановяване на топлина от замърсения въздух, излизащ от дома. Допълнителни филтри, монтирани в устройството пречистват въздуха от вируси, замърсявания, алергени и смог. Преимуществата на рекуперацията са също така намалено ниво на въглероден двуокис във въздуха, отстраняване на влага и нежелани миризми, както и липса на неприятни въздушни течения в помещенията.