Възобновяема енергия

Фотоволтаичните уреди KAISAI са комплексни решения с най-високи технически параметри, осигуряващи извънредна енергийна ефективност във всякакви условия на експлоатация. Фотоволтаичните модули и преобразуватели KAISAI притежават необходимите сертификати за качество и безопасност и многогодишна гаранция, а характеристиките им покриват европейските климатични условия и предписанията на закона. Фотоволтаиката като технология за преобразуване на енергията от слънчевата радиация в електрическа енергия е един от най-важните сектори сред възобновяемите източници на енергия, присъединяващ се към глобалния тренд за производство без емисии, използване и съхраняване на електроенергия и възстановяване на произведената топлина. Фотоволтаичната система позволява да се създаде сграда с нисък или нулев разход на външна енергия. Едно домакинство, което произвежда собствената си електроенергия е в състояние да удовлетвори потребността си за топла потребителска вода, захранване на домашните уреди, отопление и вентилация.