Taastuvenergia

KAISAI fotogalvaanilised tooted on kõrgeimate tehniliste parameetritega igakülgsed lahendused, mis tagavad keskmisest kõrgema energiatõhususe kõikides töötingimustes. KAISAI fotogalvaanilised moodulid ja inverterid on täielikult sertifitseeritud ja neil on mitmeaastane garantii ning nende omadused on kohandatud Euroopa kliimatingimustele ja direktiividele. Fotogalvaanika kui tehnoloogia päikesekiirguse energia muundamiseks elektrienergiaks, on üks olulisemaid taastuvenergia sektoreid, integreeritakse ülemaailmse suundumusega süsinikuvabale elektrienergia tootmisele, kasutamisele ja säilitamisele ning toodetud soojuse taaskasutamisele.  Fotogalvaaniline paigaldus võimaldab luua madal- või nullenergiahoone. Tootes ise elektrit ja salvestades seda elektrivõrkusse, või kodumajapidamise energiasalvestusesse on majapidamine võimeline rahuldama oma vajadusi sooja tarbevee, kodumasinate, kütte ja ventilatsiooni osas.