Home KLIMATYZATORY KAISAI Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32!
Wstecz

KLIMATYZATORY KAISAI Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32!

Z przyjemnością informujemy, iż począwszy od 2018 roku do oferty marki KAISAI zostaną wprowadzane urządzenia klimatyzacyjne typu Split z czynnikiem chłodniczym R32. To działanie jest zgodne z wizją firmy dotyczącą marki przyjaznej środowisku, przy jednoczesnym spełnianiu dyrektyw związanych z jego ochroną i podążaniu za światowymi trendami.

Nowy czynnik chłodniczy R32 w porównaniu do obecnie stosowanych czynników (głównie R410A) posiada dużo niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i jednocześnie wyższą efektywność energetyczną. Dodatkowo charakteryzuje się niską palnością oraz niską toksycznością, a jego ciśnienia robocze są zbliżone do tych jakie posiada obecnie stosowany czynnik chłodniczy R410A. Jego kolejną zaletą jest fakt, iż można go doładowywać zarówno w stanie gazowym jak i ciekłym. Dodatkowo ze względu na spełnianie europejskich wymogów legislacyjnych jest odpowiednim następcą obecnie wykorzystywanych czynników chłodniczych.

Najważniejsze dokumenty dotyczące wymogów urządzeń klimatyzacyjnych w odniesieniu do ochrony środowiska to Rozporządzenie F-gazowe Unii Europejskiej nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 roku oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 881). Dostawcy urządzeń branży HVACR postępując zgodnie z tymi wytycznymi, w najbliższych latach będą wprowadzać na rynek polski urządzenia z nowym czynnikiem chłodniczym, którym prawdopodobnie będzie czynnik R32.

Oferta marki KAISAI w 2018 roku będzie również uwzględniać klimatyzatory z dotychczasowym czynnikiem, by nasi Klienci mieli możliwość stopniowego przejścia do proekologicznych rozwiązań. Natomiast instalatorzy powinni wiedzieć, iż większość narzędzi stosowanych dla instalacji z dotychczasowymi czynnikami będzie można wykorzystać również dla czynnika chłodniczego R32.

Premiera nowych klimatyzatorów z czynnikiem chłodniczym R32 planowana jest na wiosnę 2018 roku, a do tego czasu w ofercie KAISAI znajdą Państwo ciekawe propozycje promocyjne, o które warto się zapytać najbliższego Dystrybutora marki KAISAI.