Home Pompy ciepła KAISAI Arctic z certyfikatem Keymark
Wstecz

Pompy ciepła KAISAI Arctic z certyfikatem Keymark

Pompy ciepła KAISAI z serii ARCTIC uzyskały certyfikat KEYMARK, będący potwierdzeniem spełniania europejskich standardów jakościowych i ekologicznych produktu.

 

Certyfikat KEYMARK jest dobrowolnym, niezależnym europejskim znakiem certyfikacji dla pomp ciepła, potwierdzającym zgodność produktów z normami europejskimi. Opiera się na testach w niezależnym laboratorium i wykazuje zgodność z wymaganiami dotyczącymi produktu określonymi w zasadach programu pompy ciepła KEYMARK oraz z wymaganiami dotyczącymi wydajności określonymi przez Ekoprojekt – Rozporządzenie UE 813/2013 i 814/2013.

 

Dlaczego znak KEYMARK jest tak ważny?

KEYMARK zapewnia klientów i dystrybutorów, że urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu, potwierdza, że dane podawane przez producenta są wiarygodne, a urządzenie spełnia ponadto wysokie wymagania względem środowiska naturalnego. Pompy ciepła oznaczone znakiem KEYMARK odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu kluczowych celów ochrony klimatu, ponieważ zmniejszają zapotrzebowanie na energię końcową – w szczególności na źródła kopalne, redukują emisję gazów cieplarnianych oraz wykorzystują odnawialne źródła energii w postaci energii zgromadzonej w powietrzu. Proces certyfikacji sprawdza także czy produkcja pompy ciepła odbywa się z poszanowaniem ustandaryzowanych norm jakościowych i środowiskowych. Przeprowadzana jest w tym celu zakładowa kontrola produkcji i kontrola zarządzania jakością.

 

Pompy ciepła KAISAI Arctic z certyfikatem KEYMARK

Certyfikat potwierdza, że pompy ciepła KAISAI Arctic typu split o mocach 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW oraz typu monoblok o mocach 6, 8, 10 12, 14, 16, 22, 30 kW zostały pomyślnie przetestowane przez akredytowane laboratorium badawcze i poddane ocenie przez upoważnioną jednostką certyfikującą, co gwarantuje ich zgodność z normami europejskimi i zasadami systemu KEYMARK.