Home UUED FOTOGALVAANILISED MOODULID KASAILT
Tagasi
1040x812_EN-p70408eymezww8kw1vznbexs24accutfjjhtk89g42

UUED FOTOGALVAANILISED MOODULID KASAILT

Energiasäästlike soojusmugavussüsteemide pakkujana laiendab ettevõte Klima-Therm – KAISAI peamine turustaja ja kaubamärgiomanik oma pakkumist uute lahendustega taastuvenergiaallikate segmendis, mille tegevus põhineb looduslike ja keskkonnasõbralike energiaressurside hankimisel, muundamisel ja kasutamisel. KAISAI fotogalvaanilised moodulid on peale õhk-vesi soojuspumpade ning tsentraalse ventilatsiooni ja tagastuse veel üks tootevalik, mis laiendab ettevõtte portfelli selles segmendis ja esindab veel üht etappi ettevõtte arengus madala ja nullenergiaga hoonetes kasutatavate lahenduste valdkonnas.

 

Fotogalvaanika kui päikesekiirgusenergia muundamise tehnoloogia on üks olulisemaid taastuvenergia sektoreid, mis ühineb ülemaailmse suundumusega heitmevaba tootmise, elektrienergia kasutamise ja salvestamise ning tekkiva soojuse taaskasutamise poole. Uude arenguetappi astudes sobib Klima-Therm praegu aset leidva energiamuundamise põhieesmärgi elluviimiseks, mis on üks Euroopa Liidu tegevuste peamisi suundi, nimelt looduskeskkonna, sealhulgas õhukvaliteedi parendamine.

 

– Käsitleme vastutustundlikku ja ökoloogilist lähenemist oma ärivaldkonnale ühena oma prioriteetidest. Klima-Therm Groupi pakutavad seadmed vastavad progressiivsetele seadusemuudatustele ja Euroopa Liidu poliitikale, mis eeldab muuhulgas kütte elektrifitseerimist ja jahutamist, mis põhineb taastuvenergiaallikate kasvaval osakaalul. 2040. aastaks peavad kõigi majapidamiste küttevajadused olema kaetud süsteemi soojuse ning saastevabade või vähese saastega individuaalsete allikatega, kusjuures märkimisväärne osa neist on soojuspumbad ja fotogalvaanilised seadmed– kommenteerib Paweł Deska, KLIMA-THERM Group, tehnikadirektor, ning lisab: – Poolas ei soodusta taastuvenergiaallikate arengut mitte ainult seadusandlikud muudatused, vaid ka riiklikul ja kohalikul tasandil rakendatavad rahalise toetuse programmid, tehnoloogiline areng, mis tähendab taastuvenergiaallikate investeerimiskulude vähenemist, ja ennekõike muutused sotsiaalses teadlikkuses keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest ning rohelisest energiast ja nn puhtast küttest tulenev majanduslik kasu.

 

Fotogalvaaniline seade võimaldab luua madala või nullenergiaga hoone. Tootes ise oma elektrit ja salvestades seda võrgus või koduses energiasalvestises, suudab majapidamine rahuldada oma vajadusi sooja tarbevee, kodumasinate toite, kütte ja ventilatsiooni järele. Päikesevalguse muundamine elektriks fotogalvaaniliste moodulite abil annab stabiilse ja ammendamatu rohelise energia allika, mille tootmisel on palju väiksem süsinikujälg kui fossiilkütustel. Kahe taastuvenergiaallikatest koosneva tehnoloogia kombinatsioon, milleks on fotogalvaanilised elemendid ja soojuspumbad, võimaldavad omakorda luua nn passiivmajasüsteemi, st nad ei ammuta energiat väljastpoolt. Praktikas tähendab nende kahe lahenduse integreerimine seda, et kasutaja saab vähendada nii kütte- kui ka elektrikulud peaaegu nullini ja saada suuresti sõltumatuks välistest soojus- ja elektritarnijatest.

 

– Klima-Therm Groupina tahame pakkuda klientidele kõige kaasaegsemaid taastuvenergiaallikatel põhinevaid HVAC-tehnoloogiaid. Ettevõte realiseerib selle eesmärgi süstemaatiliselt, luues täiendava taastuvenergia pakkumise, keskendudes kõigepealt õhk-vesi soojuspumpade ja soojustagastusega mehaaniliste ventilatsiooniseadmete müügi suurendamisele. Teine, käimasolev tegevusetapp on pakkumise laiendamine fotogalvaaniliste moodulite abil ja järgmises etapis energia salvestamise loomine koos täiendavate valdkondadega, nagu fotogalvaaniliste seadmete muundurid, ventiilikomplektid, ventilaatorimähised ja inverteriga hübriidakud. Oleme veendunud, et need tooted sobivad ideaalselt praeguste suundumustega, pakkudes meile täiendavaid võimalusi kasvuks – sõnab kokkuvõtteks Wojciech Białas, KAISAI kaubamärgi müügidirektor.

 

KAISAI STPXXXS/350-370/360-380/435-455W monokristallilistel fotogalvaanilistel moodulitel on spetsiaalne elemendi disain, mis võimaldab madalamat voolu, mis parandab oluliselt nende efektiivsust ning vähendab osalise varjutuse ja elementide kulumise tõttu tekkivaid kadusid, suurendades samal ajal päikeseenergia muundamisvõimet. KAISAI päikesemoodulid on KAISAI müügivõrgus saadaval 2021. aasta aprilli lõpuks. Kõigil pakutavatel mudelitel on 25-aastane garantii ja täielik sertifitseerimine, millel on akrediteeritud sõltumatu VDE instituudi kinnitus.

 

Lisateave KAISAI fotogalvaaniliste moodulite kohta.