Obnoviteľná energia

Fotovoltaické produkty KAISAI sú komplexné riešenia s najvyššími technickými špecifikáciami na zabezpečenie vynikajúcej energetickej účinnosti v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach. Fotovoltické moduly a meniče KAISAI sú plne certifikované a je na ne poskytovaná dlhodobá záruka a ich vlastnosti sú prispôsobené európskym klimatickým a právnym predpisom. Fotovoltika ako technológia premieňajúcej energiu slnečného žiarenia na elektrickú energiu je jedným z najdôležitejších odvetví priemyslu OZE, ktorý sa pripája k celosvetovému trendu bezemisnej výroby, využívania a skladovania elektriny a spätného získavania vyrobeného tepla. Fotovoltaická inštalácia umožňuje vytvorenie nízkoenergetickej alebo nulovej budovy. Domácnosť, ktorá si sama vyrába elektrinu a ukladá ju do elektrickej siete alebo do domáceho zásobníka energie, je schopná uspokojiť potreby teplej úžitkovej vody, napájanie domácich spotrebičov, vykurovanie a vetranie.

Facebook
Facebook