Home Препоръки ТЕРМОПОМПА – САМОСТОЯТЕЛЕН ИЗТОЧНИК НА ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ КОТЕЛ?
Oбратно
Obszar kompozycji 1 kopia 2

ТЕРМОПОМПА – САМОСТОЯТЕЛЕН ИЗТОЧНИК НА ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ КОТЕЛ?

Днес обръщаме все повече внимание при избора на подходящ и ефективен източник на топлина в дома. Непрекъснато нарастващите разходи за закупуване на традиционни горива и все по-бързият ритъм на живот ни карат да търсим устройства, които не само ще отопляват или охлаждат сградата евтино, но и ни позволяват да намалим времето, прекарано за тяхното обслужване до минимум. Очевидно предимство на новите източници на топлина е също цената и времето на възвръщаемост на инвестицията в сравнение с евтините за закупуване на традиционни котли на твърдо гориво.


За да представим практически рентабилността на инвестицията в нови източници на отопление, ще анализираме различни конфигурации на използването на термопомпи, в зависимост от фазата, в която е взето решение: дали е етап на проектиране или експлоатация (когато сградата вече е обитавана).

 

Етап проектиране – термопомпи въздух-вода

Ако решението за избор на метод за отопление е взето, докато инвестицията е все още във фаза на проектиране, като се вземат предвид все по-ниските нужди от топлина на съвременните сгради на 1 м2 и все по-привлекателните инвестиционни разходи, това изглежда най-доброто решение за използване на термопомпа въздух-въздух вода. За разлика от геотермалните, термопомпите въздух-вода не изискват значителна намеса в двора на къщата.

В случай на еднофамилни къщи с полезна площ под 150 м2 за четиричленно семейство, в повечето случаи ще бъде достатъчна термопомпа с мощност 8 kW. Тя ще осигури на домакинството както топлинен комфорт, така и топла вода за бита. Струва си да се отбележи, че инвестиционните разходи за такава термопомпа могат да бъдат до два пъти по-ниски от тези за геотермална! Що се отнася до разходите за експлоатация, те могат да са (но не е задължително) само малко по-високи,

 


Ако сградата има нужда от повече отоплителна мощност, например поради специфичното й използване, за да се осигури по-голямо количество битова топла вода, е достатъчно да се използват модели с мощност 10, 12 или 14 kW в същия клас продукти, който без никакви проблеми отговаря на по-големи нужди.

 

На практика всяка предлагана термопомпа има модулирана отоплителна мощност и е снабдена с допълнителен пиков източник на топлина, например под формата на електрически нагревател с мощност 6 kW.

 

Не забравяйте, че използването на термопомпа дава на потребителите преди всичко голям комфорт, защото не е нужно да помните да купувате гориво, да почиствате горелката или да съхранявате гориво. Термопомпата въздух-вода, заедно с резервоара за битова гореща вода, заема по-малко от 1 м2 от площта на сградата и все по-често има естетически дизайн – така че няма нужда да се изгражда голямо котелно помещение. „Спестеното“ пространство може просто да се използва за жилищни цели, или като се откаже от изграждането му и се планира малко по-малка къща, намалявайки разходите за нейното изграждане. В сграда, оборудвана с термопомпа, също няма нужда от скъп димен комин, който да оскъпи инвестицията заедно с довършителните работи. Също така избягваме разходите за осигуряване на газова връзка или изграждане на битов резервоар за съхранение на газ, нефт или твърдо гориво.

 

Инвестицията в термопомпа с въздушен източник също намалява разходите за поддържане на топлинен комфорт.

 

Съществуваща сграда – хибридни котелни помещения

Гореописаният пример се отнася до типово приложение на термопомпа в модерна, новопостроена сграда. Но какво да направим, ако искаме да подобрим комфорта на живот и да намалим сметките за отопление във вече съществуваща къща, където използването на термопомпа не е планирано на етап проектиране?

 

Основният въпрос е: каква е реалната нужда от отоплителна мощност в дадена сграда и може ли тя да бъде намалена? В някои случаи, преди да започнем да подменяме централната отоплителна система, сградата трябва да бъде топлоизолирана (подмяна на дограма, изолация на стени, тавани и др.). Този тип действия не само ще намали нуждата от топлина в сградата, но директно ще доведе до по-ниски сметки за отопление, но също така ще позволи реално регулиране на необходимата мощност на отоплителните устройства. При модернизиране на отоплителната система ще бъде възможно, например, да се закупи термопомпа с по-ниска мощност от използвания преди това котел. Това означава по-ниски инвестиционни разходи, от една страна, и ниски разходи за поддръжка от друга.

 

Съществуват обаче инвестиции, при които пълната смяна на източника на отопление с термопомпи е нерентабилна поради високи инвестиционни разходи, произтичащи например от трудности при адаптирането на сградата. В този случай можете да помислите за хибридно котелно помещение: инсталиране на термопомпа въздух-вода в комбинация с вече съществуващ източник на топлина. Този тип решение ще намали оперативните разходи и ще донесе ползи за околната среда.

 

За този вариант къщата, която анализираме, е построена преди 30 години, с площ от 300 м2 и оборудвана с котел, който често може да изисква отоплителна мощност при изчислителна температура от -20°C над 20 kW. През по-студения зимен сезон разходът на гориво може да достигне до 4500 л / годишно. Термопомпа с мощност 14 kW трябва да задоволява 100% от енергийните нужди на сградата до около 0°C външна температура. А с използване на хибридно котелно помещение, котелът стартира като помощно отопление под тази температура.

 

Трябва обаче да се има предвид, че последните измервания на температурата в България показват, че на годишна база външната температура пада под 0°C само за около 1500 часа годишно, т.е. 17%. През по-голямата част от годината единственият източник на отопление за сградата и битовата топла вода ще бъде много по-евтина и екологична термопомпа.

 

Комбинацията от котел с термопомпа може значително да намали годишните сметки за отопление, а в случай на котли на твърдо гориво просто повишава комфорта при използване.

 

Не забравяйте, че има редица фактори, които влияят на инвестициите и експлоатационните разходи на термопомпите. Трябва да се вземат предвид не само нуждите от отоплителна мощност, но и температурата на подаване на отоплителната система. Колкото по-ниска е тя, толкова по-евтина става работата на термопомпата. Допълнително въздействие върху рентабилността на инвестицията може да има и действителното количество използвана битова топла вода и, например, въпросът за свързването на цялата система към съществуваща камина с водна риза или към слънчеви колектори. Правилното свързване на такава инсталация и възможна модернизация на отоплителната система на сградата е от решаващо значение за цялата система да работи ефективно и да бъде евтина за експлоатация.

 

Обобщение

Използването на полезна термопомпа въздух-вода за отопление на сгради и топла вода е добро решение както когато инвестицията е на етап проектиране, така и когато сградите вече съществуват. И в двата случая това значително намалява оперативните разходи, а в случай на нови проекти може да бъде печелившо от гледна точка на инвестициите. Хибридни системи могат да бъдат предложени като благоприятно решение за модернизация на отоплението, както по отношение на икономичност, екология и комфорт на потребителя.

Запознайте се с термопомпите KAISAI ECO HOME – екологичен източник на топлина, който може да се използва както в еднофамилни и многофамилни жилища, така и в търговски сгради.