Home Препоръки ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА ЗА ДОМА
Oбратно
Obszar kompozycji 1 kopia 4

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА ЗА ДОМА

Принцип на работа на термопомпа въздух-вода

Термопомпата въздух-вода работи на подобен принцип като климатичните системи или хладилниците. Всяко от тези устройства разполага с три вериги: 1) Първоизточник – т.е. мястото, от където термопомпата абсорбира топлина; 2) Охлаждаща верига – набор от елементи и устройства, благодарение на които топлината се прехвърля от първоизточника към отоплителната система и 3) Отоплителна система – напр. радиатори, подово отопление, топла вода за бита.

 

Принципът на работа на термопомпата въздух-вода е много прост и се основава на 3 физически явления, често срещани в ежедневието: изпарение, компресиране и кондензация. По време на процеса на изпаряване (изпарителя) хладилният агент извлича топлина от околната среда – в случая външния въздух. Имайте предвид, че хладилните агенти могат да се изпаряват при много ниски температури (дори при -20°C). След изпаряването, хладилният агент е натрупал енергия, но температурата на газа е твърде ниска, за да прехвърли тази енергия директно в отоплителната система. Температурата на газа в охладителната система трябва да бъде повишена, за да се отоплява сградата ефективно. За тази цел се използва компресорът на термопомпата. По време на компресията налягането и температурата на газа се увеличават. При високо налягане и при високи температури газът преминава към кондензатор (кондензация), където топлината се прехвърля към отоплителната система. След това разширителен клапан намалява налягането на кондензирания хладилен агент, докато съответното количество хладилен агент се подава към изпарителя и след това целият процес се повтаря.

Процесът на работата на термопомпите въздух-вода показва, че до 75-80% от топлината, постъпваща в отоплителната система, е безплатна, тъй като тя се доставя от външния въздух. Останалите 20-25% са електроенергията, необходима главно за компресора и циркулационните помпи на отоплителната система.

 

Колко ток черпи / консумира термопомпата въздух-вода?

Консумацията на енергия на термопомпата зависи от много фактори, най-важните от които са реалното потребление на топлина в сградата, температурата на отоплителната система, количеството използвана топла вода, външната температура и правилната инсталация на цялата отоплителна система.

Нека направим следните предположения:

  • използваема площ на къщата е около 150m2,
  • температурата в сградата е 21°C,
  • къщата има 4 обитатели,
  • инсталирано е подово отопление,
  • сградата е построена по съвременна отоплителна технология (50W / m2).

В зависимост от климатичната зона, термопомпата, заедно с върховия източник на топлина, трябва да използва около 5000 ÷ 5500kWh от електрическата мрежа. Ако цената за 1kWh електроенергия е около 0,25 лв., то годишната цена за отопление както на вашата къща, така и на използваема топла вода не трябва да надвишава около 1330 лв. Имайте предвид, че това количество може да намалее значително чрез подобряване топлоизолацията на сградата, като се използва по-изгодна тарифа за енергията или чрез инсталиране на фотоволтаична система.

 

Избор на термопомпа въздух-вода

От съществено значение е термопомпата да е точно съобразена с конкретните предпочитания на системата и потребителите. Основен момент при избора на модела (мощността) на помпата е да знаете потребностите на сградата от ефективната енергия или мощност при проектната температура (например -20°C) и количеството използваема топла вода. Това обаче не е всичко, което трябва да предвидите, за да сте сигурни, че сте избрали правилната термопомпа.

Трябва да се вземат предвид следните параметри:

  • температурата на отоплителната система,
  • температурата, която искате да постигнете в дома,
  • да имате регулатори в помещенията,
  • големината на консуматора на топла вода, напр. голяма вана,
  • нуждите на сградата за отопление и евентуално охлаждане.

Много е важно да уточните горепосочените данни, за да изберете правилната термопомпа и да се насладите на комфорта на отоплителната система в дома и ниските сметки за отопление.

Научете повече за термопомпите KAISAI ECO HOME, които могат едновременно да отопляват или охлаждат дома ви и да осигуряват топла вода за бита.