Domov Sprievodca TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA – SAMOSTATNÝ ZDROJ VYKUROVANIA A CHLADENIA ALEBO AKO HYBRIDNÁ KOMBINÁCIA S EXISTUJÚCIM KOTLOM?
Back
Obszar kompozycji 1 kopia 2

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA – SAMOSTATNÝ ZDROJ VYKUROVANIA A CHLADENIA ALEBO AKO HYBRIDNÁ KOMBINÁCIA S EXISTUJÚCIM KOTLOM?

V dnešnej dobe venujeme čoraz väčšiu pozornosť výberu správneho a efektívneho zdroja tepla v dome. Neustále sa zvyšujúce náklady na nákup tradičných palív a neustále rastúce tempo života nás núti hľadať zariadenia, ktoré nielen vykúria či vychladia budovu za lacnú cenu, ale pomôžu aj skrátiť čas strávený ich prevádzkou na minimum. Samozrejmým atribútom nových zdrojov tepla je aj cena a doba návratnosti investície v porovnaní s lacnými tradičnými kotlami na tuhé palivá.

Budeme analyzovať rôzne konfigurácie aplikácií tepelných čerpadiel v závislosti od fázy, v ktorej sa investícia nachádza, keď sa rozhoduje: či je to vo fáze projektovania alebo hrubej stavby, alebo v štádiu prevádzky (keď je budova už obývaná). s cieľom poskytnúť praktický obraz o výhodnosti investície do nových zdrojov tepla.

 

Etapa projektovania – tepelné čerpadlá vzduch-voda

Ak padne rozhodnutie o výbere spôsobu vykurovania ešte vo fáze projektu, ako najlepšie riešenie sa javí použitie tepelných čerpadiel vzduch-voda, berúc do úvahy stále nižšiu potrebu tepla moderných budov na 1 m2 a stále atraktívnejšie investičné náklady. Na rozdiel od pozemných čerpadiel nevyžadujú čerpadlá vzduch-voda žiadny významný zásah do štruktúry pozemku.

 

V prípade rodinných domov s podlahovou plochou menšou ako 150 m2, obývaných štvorčlennou rodinou, postačí pre väčšinu aplikácií tepelné čerpadlo s výkonom 8 kW. Zabezpečí tak tepelný komfort, ako aj teplú vodu z vodovodu pre domácnosť. Stojí za zmienku, že investičné náklady na takéto čerpadlo môžu predstavovať až polovicu nákladov na pozemné čerpadlo! Okrem toho, pokiaľ ide o prevádzku, náklady na vzduchové vodné čerpadlo môžu (ale nie nevyhnutne) byť len o niečo vyššie.

Facebook
Facebook