Domov Sprievodca TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA PRE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A VYUŽITEĽNÚ TEPLÚ VODU
Back
Obszar kompozycji 1 kopia 4

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA PRE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A VYUŽITEĽNÚ TEPLÚ VODU

tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA funguje na podobnom princípe ako klimatizačné systémy alebo chladničky. Každé z týchto zariadení má tri okruhy. 1) spodný zdroj – teda odkiaľ čerpadlo odoberá teplo, 2) chladiaci okruh – teda súbor prvkov a zariadení, vďaka ktorým sa teplo prenáša zo spodného zdroja na horný zdroj a 3) horný zdroj – vykurovací systém, napr. radiátory, podlahové kúrenie, úžitková teplá voda.

 

Princíp činnosti tepelného čerpadla vzduch-voda je veľmi jednoduchý a je založený na 3 fyzikálnych javoch, ktoré sa bežne vyskytujú v každodennom živote: vyparovanie, stláčanie a kondenzácia. Počas procesu vyparovania (výparník) odoberá chladivo teplo z okolia – v tomto prípade vonkajšieho vzduchu. Upozorňujeme, že chladivá sa môžu vyparovať pri veľmi nízkych teplotách (dokonca aj pri -20 °C). Po odparení chladivo nahromadilo energiu,
ale teplota plynu je príliš nízka na to, aby túto energiu preniesla priamo do vykurovacieho systému.

 

Teplota plynu v chladiacom systéme sa musí zvýšiť, aby sa budova vykurovala efektívne. Na tento účel sa používa kompresor tepelného čerpadla. Počas kompresie sa zvyšuje tlak a teplota plynu.

 

Pod vysokým tlakom a pri vysokých teplotách plyn putuje do kondenzátora (kondenzácie), kde sa teplo odovzdáva do vykurovacieho systému. Potom expanzný ventil zníži tlak skondenzovaného chladiva, pričom sa príslušné množstvo chladiva privedie do výparníka a následne sa celý proces opakuje.

Facebook
Facebook