Domov Sprievodca Správna inštalácia klimatizácie
Back
Obszar kompozycji 1 kopia 10

Správna inštalácia klimatizácie

Klimatizačné jednotky musí inštalovať kvalifikovaná inštalačná firma. Dodávatelia by mali mať osobné osvedčenia o chladení (certifikáty F-plynu) a elektrické osvedčenia. Prenosné klimatizácie sú jediným typom zariadenia, ktoré si používateľ môže nainštalovať osobne. Pri inštalácii sa však musia dodržiavať pokyny uvedené v priloženom návode na obsluhu.

 

Inštalácia iných typov klimatizácií si vyžaduje použitie špeciálneho náradia, ako je vákuová pumpa, tlakomery, fľaše s chladivom, elektromer, násadec a tiež profesionálne vybavenie na vŕtanie otvorov. Chladiace spoje medzi jednotkami tvoria medené rúrky, ktoré sú chránené tepelnou izoláciou so správnou hrúbkou. Malo by sa pamätať na to, že voda kondenzuje vo vnútri vnútornej jednotky počas chladenia a musí sa vypustiť do kanalizácie alebo nasmerovať von z miestnosti. Najlepší spôsob odsávania je gravitačný, t.j. potrubie na odvádzanie kondenzátu musí byť naklonené. Niekedy je to však technicky nemožné, čo si vyžaduje použitie prídavného čerpadla na odsávanie kondenzátu. Vonkajšia jednotka klimatizácie sa zvyčajne umiestňuje na balkón alebo fasádu, prípadne na strechu budovy. Počas inštalácie sa uistite, že máte servisný prístup a udržiavajte vhodné vzdialenosti od stien a bariér, ktoré sú uvedené v pokynoch na inštaláciu.

 

Nezabúdajte na pravidelné technické kontroly inštalovaných klimatizácií (najlepšie dvakrát ročne). Niektoré jednotky by navyše mali byť evidované v špeciálnej databáze, t. j. Centrálnom registri prevádzkovateľov, v ktorom sa evidujú aj povinné kontroly v závislosti od množstva chladiva. Informácie o vybavení potrebnom na registráciu v tejto databáze by mali poskytnúť kvalifikovaní technici, ktorí inštalujú klimatizačné jednotky.