Domov Sprievodca PRINCÍPY PREVÁDZKY SPLITOVÝCH KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV
Back
Obszar kompozycji 1 kopia 9

PRINCÍPY PREVÁDZKY SPLITOVÝCH KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV

Každá splitová klimatizácia sa skladá z dvoch komponentov – vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky, pričom druhá z nich môže byť v závislosti od použitého spôsobu inštalácie nástenná, podlahová, potrubná (inštalovaná vo vnútri podhľadu priestor a pripojená k potrubiu), kazetová (inštalovaná v miestnostiach so zaveseným stropom) alebo konvertibilná (univerzálna jednotka na inštaláciu na podlahu aj pod strop).

 

Princíp fungovania tohto typu klimatizácie je založený na fyzikálnych vlastnostiach chladiva, ktorým je v prípade klimatizačných systémov KAISAI ekologické chladivo R32. Toto činidlo môže kondenzovať alebo odparovať vo vnútornej jednotke v závislosti od prevádzkového režimu klimatizácie. V režime chladenia sa chladivo odparuje vo vnútornej jednotke a absorbuje teplo z okolia, ktoré sa potom prenáša do vonkajšej jednotky a tam sa kondenzáciou odvádza von. Keď je jednotka zapnutá v režime chladenia, z vnútornej jednotky je privádzaný príjemne chladný vzduch a horúci vzduch je vyfukovaný z vonkajšej jednotky prostredníctvom procesov prebiehajúcich vo vnútri klimatizácie. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu navyše kondenzuje na studenom výmenníku tepla a musí byť odvedená do kanalizácie.

 

V režime vykurovania si vnútorná a vonkajšia jednotka vymenia úlohy. Vzduch privádzaný z vnútornej jednotky je tentokrát teplý a dokáže efektívne vyhriať napríklad kanceláriu alebo byt.

 

Malo by sa pamätať na to, že teplota vonkajšieho vzduchu je limitujúcim parametrom pre efektívne vykurovanie priestoru. Keďže výkon jednotky zvyčajne výrazne klesá pod -15 °C, nemal by sa používať pri tak nízkych teplotách.