Domov Sprievodca Chladivo R290
Back
Obszar kompozycji 1 kopia 13

Chladivo R290

Chladivo R290 je známe pod bežným názvom propán. Je to bezfarebná organická zlúčenina bez zápachu, ktorá patrí do skupiny nasýtených uhľovodíkov prirodzene sa vyskytujúcich v ložiskách zemného plynu. Propán je činidlo, ktoré sa vyznačuje minimálnym dopadom na životné prostredie a bezpečnosťou používania vďaka vysokému limitu horľavosti.

 

Klimatizačné jednotky využívajú fyzikálne vlastnosti chladív na prenos tepla a následne na ochladzovanie alebo vyhrievanie miestností. Prenosné klimatizácie od KAISAI využívajú moderné a ekologické chladivo R290 – propán. Zariadenia na báze propánu sa už mnoho rokov úspešne distribuujú v mnohých krajinách Európskej únie. Obľúbenosť chladiva R290 neustále stúpa, a to pre jeho nízku záťaž na životné prostredie pri zachovaní veľmi dobrých termodynamických vlastností. R290 má nulovú hodnotu ODP, čo znamená, že nedochádza k negatívnemu vplyvu na ozónovú vrstvu, a extrémne nízku hodnotu GWP, čo naznačuje minimálny vplyv na vplyv globálneho otepľovania. Vďaka tomu je propán ekologickým prostriedkom, ktorý si zároveň zachováva dobré pracovné parametre v klimatizačných jednotkách.

 

Stojí za zmienku, že R290 nie je populárna zmes propán-bután používaná v systémoch LPG a samotné činidlo je oveľa bezpečnejšie. Propán je horľavý plyn a limit jeho horľavosti je 2,1 % objemu vo vzduchu. V porovnaní s propán-butánovou zmesou je až o 40 % vyšší, vďaka čomu je použitie R290 oveľa bezpečnejšie. To tiež znamená, že propán je možné bezpečne používať aj v stiesnených priestoroch, a to vďaka tomu, že jednotky Kaisai používajú iba 230 g činidla R290 a ich špeciálnej protipožiarnej ochrane. V miestnostiach s plochou väčšou ako 4 m², za predpokladu priemernej hustoty vzduchu 1,2 kg/m³ a výšky miestnosti 3 m, nie je možné získať dostatočnú koncentráciu propánu vo vzduchu na vznietenie. Odporúča sa však túto bezpečnostnú rezervu zvýšiť – preto nepoužívajte mobilnú klimatizáciu v miestnostiach s celkovou plochou menšou ako 12 m², v súlade s požiadavkami EÚ.

 

R290 má nízku citlivosť na vlhkosť a nespôsobuje koróziu, takže môže pracovať v chladiacich systémoch vybavených hermetickými aj polohermetickými kompresorovými jednotkami. To predlžuje životnosť zariadenia a umožňuje jeho používanie v interiéri počas celého roka.