Domov Sprievodca TYPY KLIMATIZÁCIÍ
Back
Obszar kompozycji 1 kopia 6

TYPY KLIMATIZÁCIÍ

Kategorizácia klimatizačných jednotiek sa riadi nami stanovenými kritériami. Klimatizačné systémy je možné rozdeliť podľa spôsobu spotreby energie, počtu vonkajších jednotiek, prenosnosti a spôsobu prevádzky.

 

Pokiaľ ide o klasifikáciu založenú na REŽIME SPOTREBY ENERGIE, možno uviesť nasledujúce.

Priame odparovacie klimatizačné systémy, v ktorých je ochladzovanie miestnosti výsledkom absorpcie energie z miestnosti priamo odparujúcim sa chladivom. Jednotky používané v takomto systéme sú malé, tiché a lacné, ale nemôžu byť inštalované všade.
Systémy ľadovej vody, v ktorých sa teplo z miestností zbiera vodou,
ktorý odovzdáva teplo odparujúcemu sa chladivu. Jednotky používané v týchto systémoch sú väčšie a drahšie, ale dajú sa virtuálne použiť
akékoľvek podmienky, napr. vo vysokých budovách.

Ďalším kritériom na rozdelenie klimatizačných systémov je POČET VONKAJŠÍCH JEDNOTiek. Klimatizačné systémy s priamym odparovaním sa vyznačujú nasledujúcimi typmi.

Mono jednotky – zariadenia pozostávajúce z jedného modulu, namontované v okne,
na stenu, alebo na kolesovom zariadení so špeciálnou rúrou vychádzajúcou z okna. Mono jednotky sú nízkoenergetické zariadenia určené pre malé miestnosti.
Klimatizácie splitového typu – sú to jednotky zložené z dvoch modulov:
vonkajšiu jednotku a vnútornú jednotku prepojené medeným potrubím
a elektrický systém. Jednotky SPLIT sú jednotky nízkeho a stredného výkonu určené na zabezpečenie klimatizácie v malých a stredne veľkých miestnostiach.
Klimatizácie typu MULTI-Split – jednotky pozostávajúce z niekoľkých vnútorných prvkov (až 5), prepojených s jednou vonkajšou jednotkou medeným potrubím
a elektrický systém. Jednotky MULTI-SPLIT sú systémy stredného výkonu určené na poskytovanie klimatizácie vo veľkých miestnostiach alebo v množstve malých miestností.
VRF systémy – najrozsiahlejší priamy odparovací klimatizačný systém, s ktorým možno pripojiť až 3 jednotky k niekoľkým desiatkam vonkajších jednotiek
(až 64). Systémy VRF sú klimatizačné systémy stredného a vysokého výkonu určené na zabezpečenie klimatizácie celých budov.

V závislosti od ich PRENOSITEĽNOSTI rozlišujeme nasledujúce typy zariadení.

Stacionárne klimatizácie – typické riešenie používané vo väčšine budov, kde je možné namontovať klimatizáciu natrvalo.
Prenosné klimatizácie – zvyčajne sú vybavené kolieskami, vďaka čomu sú ideálne do miestností s nízkou a strednou tepelnou záťažou, najmä ak
potrebu premiestnenia klimatizácie alebo keď nie je možné použiť stacionárnu klimatizáciu.