Förnybar energi

KAISAI solcellsprodukter är heltäckande lösningar med högsta tekniska parametrar för att säkerställa energieffektivitet över genomsnittet under alla driftsförhållanden. KAISAIs solcellsmoduler och växelriktare har fullständig certifiering och flerårig garanti, och deras egenskaper är anpassade till europeiska klimatförhållanden och regelvillkor. Solceller som teknik för bearbetning av solstrålningsenergi till el är en av de viktigaste sektorerna inom förnybara energikällor och integreras i den globala trenden med utsläppsfri produktion, användning och lagring av el och värmegenererad återvinning. Med solcellsinstallation kan du skapa en låg- eller nollenergibyggnad. Genom att producera sin egen el och lagra den i ett elnät eller en hemenergibutik kan hushållet möta sin efterfrågan på varmvatten, hushållsapparater, uppvärmning och ventilation.