Solcellsmoduler

KAISAI solcellsmoduler med en speciell celldesign gör det möjligt att sänka elektrodmotståndet och uppnå lägre strömintensitet, vilket förbättrar effektiviteten. Detta gör att du kan begränsa förluster på grund av partiell skuggning і förbrukning av celler, samtidigt som man ökar omvandlingskapaciteten för solenergi. Hög kvalitet på material säkerställer optimala driftsförhållanden för moduler, och avancerad cellteknik garanterar hög motståndskraft mot PID. KAISAI solcellsmoduler har också vindstyrka och snöbelastningsmotstånd, hög effekt och högsta klass av vattenbeständighet i anslutningsboxen. KAISAI solcellsmoduler har fullständig certifiering och flerårig garanti, och deras egenskaper är anpassade till europeiska klimatförhållanden och regelverk.