Kondensoraggregat

Kondensoraggregatets uppgift är att leverera kyl- eller värmeenergi till ett luftbehandlingsaggregats värmeväxlare så att luftbehandlingsaggregatet kan upprätthålla önskade luftparametrar i rummet. Inverter kondensoraggregat är utrustade med en extra styrmodul för anslutning av en universell utomhusenhet till valfri freonväxlare. Modulen säkerställer en steglös reglering av aggregatets kapacitet med en 0-10V styrsignal. Kondensoraggregaten är utrustade med ett komplett styr- och reglersystem som skyddar systemet mot överbelastning och ogynnsama väderförhållanden och möjliggör avfrostning i värmeläget. Enheterna kännetecknas av en effektiv och tyst drift Dessa enheter fungerar effektivt och tyst och tack vare den moderna konstruktionen kan de installeras på så nära som 75 cm från luftbehandlingsaggregatet.