Kondenseringsaggregat

Kondensaggregatets uppgift är att leverera kyl- eller värmeenergi till växlaren, så att växeln kan behålla de önskade luftparametrarna i det luftkonditionerade rummet. Växelriktareskondensoraggregat är utrustade med en extra styrmodul för att ansluta en universell extern enhet till någon freonväxlare. Denna modul ger en smidig justering av aggregatets prestanda beroende på 0-10V styrsignalen. Kondensoraggregaten är utrustade med fullständig automatisering för att skydda mot systemöverbelastning och påverkan av ogynnsamma yttre förhållanden och för att tillåta avdimning i värmeläge. Dessa enheter fungerar effektivt och tyst, och tack vare modern design kan de installeras på ett avstånd av upp till 75 m från luftkonditioneringsenheten.