Golvstående luftkonditioneringar

Golvmonterade luftkonditioneringar används i rum med stora ytor såsom butiker, utställningslokaler, restauranger eller flygplatshallar. De fungerar väldigt bra på platser där det inte är möjligt att installera en vägg- eller takmonteradluftkonditionering. Denna utrustningsklass kännetecknas av ett väldigt lång räckvid avv tilluftsflödet som även når de mest avlägsna platserna i det luftkonditionerade rummet. KAISAIs golvmonderade luftkonditioneringar innehåller det miljövänliga köldmediet R32 vilket har en positiv inverkan på energieffektiviteten och prestandan.