Värmepumpar

Tack vare den moderna tekniken arbetar KAISAIs luft/vatten-värmepumpar i ett brett utetemperaturområde och uppnår en hög prestanda vad gäller värmesystemet och tappvarmvatten. Faktumet att enheterna inte medför några utsläpp av skadaliga ämnen till omgivningen, har en hög användarsäkerhet och är underhållsfria gör KAISAIs värmepumpar till det perfekta valet vid nybyggnation eller uppgradering av befintlig värmekälla. KAISAIs värmepumpar används både inom enfamiljs-, flerfamiljs- och kommersiellt byggande och det breda urvalet av enheter av typen split och monoblock ger möjligheten att passa enheten till användarens individuella behov.