Bostadsaggregat (återvinningsaggregat)

KAISAIs bostadsaggregat är högpresterande ventilationssystem med värmeåtervinning avsedda för mekanisk ventilation av enfamiljshus, lägenheter, kontor och butiker. Under driften ersätter de frånluften som evakueras från rummen med uteluften som renas i speciella högeffektiva filter i klass F7. Motströmsvärmeväxlaren eliminerar värmeförluster vintertid genom att återvinna upp till 92,5% av energin under vinterperioden. Dessutom renar de filter som finns monterade i aggregat luften från virus, föroreningar, allergener och smog medan universell montering och intuitiv styrning ger en hög användarkomfort.