Multisplitsystem

KAISAIs multisplitsystemet rekommenderas för objekt som kräver luftkonditionering i flera rum — bostäder, kontor och servicelokaler. Utformningen av systemet möjliggör installation av 2 till 5 inomhusenheter till en utomhusenhet där var inomhusenheterna arbetar individuellt och har möjlighet att oberoende justera temperaturen samt anpassa effekten efter användarnas behov. KAISAI erbjuder en rad multisplitenheter — väggmonterade, kassett- och kanalanslutna luftkonditioneringar vilket ger ett flexibilitet val av utrustning beroende på rumsparametrar och användarnas krav. Multisplitluftkonditionering är en perfekt lösning överallt där det krävs en optimal luftkvalitet och där det inte finns tillräckligt utrymme för att montera flera standardenheter.