Multisplitsystem

KAISAIs multisplitsystemet rekommenderas för anläggningar som kräver luftkonditionering i flera rum — bostäder, kontor och serviceenheter. Utformningen av systemet möjliggör installation av 2 till 5 interna enheter till en kylenhet, var och en av de interna enheterna arbetar individuellt och har möjlighet att justera temperaturen, samt anpassa kraften till användarnas behov. KAISAI erbjuder en rad multisplit-enheter — vägg-, kassa- och kanalanslutna luftkonditioneringsapparater, vilket ger flexibilitet att välja enheter beroende på rumsparametrar och användarkrav. Multisplit luftkonditionering är en idealisk lösning överallt där det krävs konstant underhåll av optimala luftparametrar, och det finns inte tillräckligt med utrymme för att montera flera standardaggregat.