Luftkonditionering

I KAISAI:s luftkonditioneringsprogram ingår ett brett utbud av produkter för komfort i din bostad, kontor eller servicelokaler. Moderna luftkonditioneringsenheter tillhandahåller perfekt temperatur och högsta kvalitet på inomhusluften, medan ett systematiskt utökat utbud av lösningar gör det möjligt att anpassa dem efter användarnas krav och byggnadens parametrar. Du välja bland: väggmonterade luftkonditioneringar, multisplitsystem, kommersiella-  och portabla luftkonditioneringar. I alla KAISAI-enheter används moderna och miljövänliga köldmedier med hänsyn till både driftekonomin och miljöpåverkan. En ytterligare fördel med KAISAI luftkonditioneringsenheter är den höga användarkomforten med en en WiFi-modul för styrning av luftkonditioneringen från mobila enheter och många praktiska funktioner som ger en hög kvalitet och effektiv luftrening, energibesparingar, säkerhet och bekvämlig service.