Väggmonterade luftkonditioneringar

Kompakta dimensioner av väggmonterade luftkonditioneringar säkerställer ett elegant utseende och användarkomfort i kombination med hög prestanda och enkel installation. Det stora produktutbudet gör det möjligt att anpassa dem till olika typer av interiörer — för användning i bostad, kontor och servicelokaler. KAISAIs väggmonterade luftkonditioneringar är energieffektiva och lättanvända enheter som inte kräver mycket utrymme och levererar perfekt rumstemperatur på mycket kort tid. Det miljövänliga köldmediet R32 används i alla väggmonterade luftkonditioneringar av fabrikatet KAISAI och standardutrustningen inkluderar Wi-Fi-funktionalitet för styrning från mobila enheter. Beroende på modell finns ett antal praktiska funktioner tillgängliga för att säkerställa en optimal anpassning av enheten efter användarens behov och kraven på komfort.