Golv- och takmonterade luftkonditioneringar

KAISAIs golv- och takmonterade luftkonditioneringar fungerar utmärkt i kommersiella byggnader och det flexibla sättet att välja installationsplats gör att de kan användas i rum utan undertak. Beroende på användarnas behov och tillgängligt utrymme kan inomhusenheten monteras på golvet vid väggen eller fästas i taket. Fördelen med denna typ av luftkonditionering är den stora räckvidden av luftströmmen vilket gör det möjligt att nå mest avlägsna delar av rummet samt rörliga vertikala och horisuntella jalusier som säkerställer en jämn fördelning av luften. Förutom kyla och värme kan enheten också leverera frisk uteluft.